Kliknutím na tlačítko níže potvrzujete, že je Vám více jak 18 let.

FRANCKÉ ŠVÝCARSKO A ROMANTICKÁ VINNÁ STEZKA

28. 05. 2020 |

exkluzivní zájezd za vínem a poznáním se sommelierem 28. 05. - 31. 05. 2020 Bez nočních přejezdů! Ubytování na jednom místě v hotelu 3*! Ochutnávky vín a večeře v ceně! ROTHENBURG • WÜRZBURG (UNESCO) • BAMBERK (UNESCO) • STEIGERWARLD • FORCHHEIM •

1. den: V ranních hodinách odjedeme z Brna, následně z Prahy, Plzně (další nástupní místa trasy 1, 2, 3A, 3B 5).
Odpoledne přijedeme na romantickou stezku do bavorského Rothenburgu na řece Tauber, města, kde se čas zastavil
před třemi sty lety. Zde se také ubytujeme. Náš hotel se nachází v bezprostřední blízkosti historického centra, které se
ukrývá za středověkým opevněním, do nějž se vchází několika branami. My vstoupíme do středověkého města branou
nám nejbližší – branou Galgentor. Středověké srdce města dává na odiv malebné a zachovalé hrázděné domy či
kamenné věžičky, které jsou lemovány dlážděnými cestami. Přestože je Rothenburg tak malý, najdeme zde nepřeberné
množství historických míst, muzeí, kostelů, klášterů a pomníků. Na náměstí Marktplatz se majestátně tyčí monumentální
gotická budova radnice s barokním podloubím s 61 m vysokou věží – po zdolání velmi strmých schodů se nám otevře
fascinující výhled na celé město a okolí. V gotickém kostele sv. Jakuba si prohlédneme oltář od Friedricha Herlina s
řezbami a plastikami pašijových výjevů a Poslední večeří, které spolu s hlavním oltářem patří k vrcholným dílům evropské
gotiky. A jak chutná víno z vinic pod hradbami? O tom se přesvědčíme ve středověkém sklepě, kde ochutnáme vzorky
místních proslulých odrůd, ať již to bude Sylván, Bacchus nebo Domina a zjistíme, jak důležitá je především půda pro
jejich „tvář“. Den zakončíme procházkou kolem městských hradeb, za nimiž se rozkládají vinice, a kde se nám z hradní
zahrady otevře strhující výhled na město a říční údolí. Večeře pro nás bude připravena v rustikální Stube.
2. den: Po snídani přejedeme do města Würzburg na řece Mohan, který stejně jako Drážďany po 2. sv. válce povstal
z popela a dnes je vyhledávaným turistickým cílem, ale také producentem výtečného franckého vína. A jak se žilo
v biskupské rezidenci v 18. století? To zjistíme při návštěvě biskupského paláce ve Würzburgu. Velkolepá rozlehlá
würzburská rezidence obklopená nádhernými zahradami zahrnující Hofkirche, císařský sál, ale také Napoleonovu ložnici,
na jejíž výzdobě se podíleli významní barokní umělci jako Giovanni Battista, Johann Thalhofer, Lukas von Hildebrandt
a další, je pro svou jedinečnost zapsána na seznamu UNESCO. Po prohlídce rezidence nás bude očekávat návštěva
barokního sklepa, který o sobě říká, že patří k nejkrásnějším vinným sklepům na světě. Nezbývá nám tedy než se o tom
přesvědčit osobně. Pod palácem se nachází labyrint chodeb a sklepů o celkové rozloze téměř jeden kilometr
s množstvím sudů, které v těchto prostorách uchovávají 600 000 litrů franckých vín. Součástí naší prohlídky bude také
degustace místních vín. I my se budeme moci přesvědčit, zda souhlasí tvrzení novinářů, že jen ve Frankách je Sylván
lepší než král německých vín – Rýnský Riesling. A také jen zde si můžeme koupit břichaté lahve s vínem zvané
Bocksbeutelflasche, jejichž tvar je chráněn jen pro oblast Franky. Odpoledne se projdeme historickým centrem, kde se
zachovala řada barokních domů a paláců. Půjdeme kolem renesanční radnice, dómu sv. Kiliána, který je čtvrtým
největším románským kostelem v Německu, a uvidíme i baziliku Neumünster s majestátní barokní kopulí a s průčelím
z červeného pískovce. Mezi starým městem a opevněným zámkem Marienberg vysoko nad městem překlenuje řeku
Mohan obdivuhodný most z let 15. století a i my se přidáme k místní tradici – koupíme si sklenici Sylvánu, který na mostě
budeme popíjet. Návrat na večeři do hotelu.
3. den: Po snídani budeme ohromeni krásou starobylého Bamberku (UNESCO), který stejně jako Řím leží na sedmi
pahorcích. Město získalo svůj věhlas nejen výjimečným uměleckým dědictvím, ale také znamenitým pivem. Při procházce
městem zavítáme na půvabný Domplatz s honosným dómem, Novou rezidencí a někdejším biskupským palácem.
Za podívanou stojí také velkolepý barokní zámek Concordia, nevídaná radnice a především návštěva pitoreskních
Malých Benátek s mosty a rybářskými domky lemujícími levé říční rameno. V podvečer zavítáme do třetí vinařské oblasti
Frank, kterou je Steigerwald. Půda tohoto středohoří je složena především ze sádrových desek, čemuž odpovídá
minerální příchuť ve vínech, o čemž se přesvědčíme při degustaci vín. V podvečer se vrátíme do Rothenburgu. Ve svém
volnu budeme mít čas vychutnat si neopakovatelnou atmosféru středověkého města každý po svém. Při toulkách městem
na každém kroku narazíme na místní pochoutku, takzvané Schneeballen, čili sněhové koule – hrubé těstové nudle
stočené do klubíčka, upečené a posypané buď cukrem, nebo skořicí, kokosem a vůbec vším, co si dokážete představit.
Určitě si jich pár jako suvenýr nesmíme zapomenout zakoupit.
4. den: Po snídani odjedeme do oblasti, která je všeobecně známá jako Francké Švýcarsko. Je nejen nejstarší, ale také
jednou z nejkrásnějších turistických oblastí v Německu. Nabízí malebné zelené louky, majestátní vysočinu pokrytou
obilnými poli, impozantní zámky čnějící vysoko na skalách, nádherné dolomitské skály a hluboké jeskyně. Zdejší
městečka a vesnice s okouzlujícími hostinci a hrázděnými domy vypadají jako ze Sněhurky a sedmi trpaslíků.
Město Forchheim bylo ve středověku dvorem králů a důležitým městem obchodu. Staré město tvoří mnoho pečlivě
udržovaných hrázděných historických měšťanských domů. Projdeme se po starém kamenném mostě přes řeku Regnitz
se sochou Sv. Jana Nepomuckého. Prohlédneme si Královský dvorec, tržní náměstí, zastavíme se u radnice ze 14.–16.
století a z městských hradeb s Norimberskou bránou se nám otevře kouzelný pohled do okolí. Malebné městečko
Ebermannstadt je písemně doloženo od roku 981 jako císařská "vila Ebermarstad", i když ve skutečnosti je ještě o 400 let
starší. Nachází se zde mariánská kaple, nejcennější klenot města, pravděpodobně z románského období, s krásnou madonou.
Odjíždí odtud také první parní vláček Franconia ve Franckém Švýcarsku. Ve stylu 60. let budeme projíždět malebným údolím
Wiesentalu pozorujíce krajinu v historických vagonech. A nebude chybět ani jídelní vůz! Naší poslední zastávkou bude
pitoreskní vesnice Tüchersfeld – díky charakteristickým skalám hrázděným domků, které vypadají, jako by byly ke
skalám přilepeny, je vesnička symbolem Franckého Švýcarska a pro svou unikátnost je také vyobrazena na poštovních
známkách Deutsche Post. Dominantou města je zřícenina středověkého Horního hradu vysoko nad údolím řeky Püttlach
a Dolní zámek, jehož zříceniny se nacházejí na skalním vrcholu uprostřed vesnice. V odpoledních hodinách se vydáme
na cestu do ČR. Do Prahy, Brna přijedeme v pozdních večerních hodinách cca 22 hodin.
Cena: 11.990 Kč
SLEVA PRO KLIENTY : DO 31. 12. 2019 = 8%, do 31.1.2020 6%, do 28.2.2020 4%
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu autobusem
• 3× ubytování ve 2lůžkových pokojích v hotelu 3*
• 3× snídani
• 2× večeři
• 3× degustaci vín
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 2 600 Kč
• jízda parním vláčkem 390 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 290 Kč
Předpokládaná částka na vstupy cca 20 €.
Přihlásit se můžete
v TRAVEL 2002 (www.travel2002.cz). Martina Múčková 602 820 476, martina @t ravel2002.cz
v Moravské bance vín (www.bankavin.cz) Irena Svobodová 602 586 090, irena.svobodova @bankavin .cz