Kliknutím na tlačítko níže potvrzujete, že je Vám více jak 18 let.

BURGUNDSKO - za burgundskými vévody a jejich víny exkluzivní zájezd za vínem a poznáním se sommelierem

06. 06. 2020 |

06. 06. - 10. 06. 2020 Bez nočních přejezdů! Ubytování na jednom místě v hotelu 4*! Ochutnávky vín a večeře v ceně! CHALON SUR SAONE • TAIZE • BEAUNNE • COTES DE BEAUNNE • DIJON • CHATEAU DE CLOS DE VOUGENT • COT DE NUITS • FONTENAY • VEZELAY • CH

1. den: V brzkých ranních hodinách odjedeme z Brna, Prahy a Plzně (další nástupní místa trasy 2, 5 ) přes Německo do
Francie. Večer nás přivítá malebné město Chalon Sur Saone, které se po další čtyři noci stane našim domovem.
Vinařské putování po Burgundsku započneme symbolicky v bývalém přístavním městě, z nějž se po řece Saone
vypravovala delikátní vína do Francie i do celého světa.
2. den:. Po snídani zavítáme do jižního Burgundska. Navštívíme benediktinské opatství Cluny založené již v 10. století,
jež v průběhu dalších staletí ovlivnilo stovky klášterů po celé Evropě. Zdejší opati měli stejnou moc jako panovníci a
papežové. Zastavíme se v maličké vesničce Taize, jež proslavil bratr Roger, který se zde usadil během 2. světové války a
zachránil nejedny židovské uprchlíky. V samém srdci Burgundska objevíme historické centrum Beaunne s katedrálou
Notre Dame, ukryté uvnitř hradeb a obklopené bulváry. Naší pozornosti neunikne velký magnet – Hotel Dieu, hospic
založený v 15. století mecenáši Rolinovými z peněz získávaných z vinic a solivarů, jež nás přenese do doby po skončení
stoleté války. Od roku 1859 se zde každoročně koná prestižní charitativní aukce vín, jež určuje ceny burgundských vín
pronásledující rok. V pozdním odpoledni zavítáme do vinic oblasti Cotes de Beaune. V panské usedlostí sedm sester po
vzoru svého otce vyrábí biodynamická vína tradičním způsobem za použití lisů z 18. století. Po prohlídce sklepa ze 17.
století vyzkoušíme gurmánské snoubení francouzské kuchyně s místními víny s výhledem na vinice. Večer návrat do
hotelu.
3. den: Po snídani zavítáme do hlavního města Burgundska Dijonu. Slávu mocného vévodství kdysi sahajícího až
k Nizozemí dokládá krása starobylého centra. Středověké a renesanční paláce s labyrintem ulic, náměstími, katedrálou i
Vévodským palácem, lákají k prozkoumání. Vynikající jídlo, excelentní víno i živý trh, dotváří pak ten pravý obrázek
Burgundska. Ve svém volnu jistě vychutnáme místní speciality a nesmíme zapomenout ani na nákup koření a slavné
dijonské hořčice. Se slavným Bratrstvem rytířů Tastevino , jehož členy byly osobnosti jako je Gerad Depardieu, Alfred
Hitchock nebo Helmut Kohl, se seznámíme na renesančním zámku, dříve cisterciátském opatství v Chateau du Clos de
Vougent. I my propadneme kouzlu zámku zasazeného do nekonečných vinic. Na ochutnávku vín se zastavíme ve
vinařské oblasti Cot de Nuits. Po návratu do hotelu se ve svém volnu můžeme procházet hrázděnými uličkami a jistě
neodoláme posezení na zahrádkách restaurací nabízející delikátní burgundská vína, ale také šneky z jižního Burgundska.
4. den: Po snídani se vydáme spolu s mladým burgundským šlechticem sv. Bernardem do opatství Fontenay
(UNESCO), jež založila ve 12. století skupina mnichů, která se rozhodla skoncovat s nákladným životem v Cluny. Zlatá
záře baziliky Ste Madeleine UNESCO) na vézelayeském pahorku nás bude již z dáli vítat. Spolu s dalšími poutníky
putujícími odtud do Santiaga de Compostela, se budeme toulat středověkými uličkami a jistě neodoláme ani posezení
v typických burgundských vinárničkách. Odpoledne přijedeme do slavné vinařská oblasti Chablis, jejíž terroir má blíže
k Champagni než ke zbytku Burgunska. Však také spolu se „šampaňským vínem“ patří k nejvíce napodobovaným vínům
na světě. Na degustaci se přesvědčíme o nezaměnitelné typické minerální chuti místního Chardonnay – Chablis, které
získalo širokou oblibu jako málokteré bílé víno. Po návratu do hotelu bude pro nás připravena večeře.
5. den: Po snídani se rozloučíme s Burgundskem, abychom se nechali jednu lahůdku na závěr. V oblasti francouzské
Jury v předhůří francouzských Alp nás přivítá zámecký pán. Projdeme se interiéry neoklasicistního zámku Arlay, okouzlí
nás nejen romantický park, v němž je malebně zasazen, ale jako protagonisté filmu Dobrý ročník se budeme cítit
rozjímajíc nad kvalitou vín ve starobylém zámeckém dříve klášterním sklepě vracejícím nás do 17. století. Kolem poledne
odjedeme do ČR, příjezd do Prahy kolem půlnoci, následně do Brna.
Cena: 16.890 Kč
SLEVA PRO KLIENTY MORAVSKÉ BANKY VÍN DO 31. 12. 2019 = 8% (1.350 Kč)
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu autobusem
• 4x ubytování ve 2lůžkových pokojích v hotelu 4*
• 4x snídani
• 1x večeři v hotelu
• 1x večeře snoubení jídla s vínem
• 3x degustaci vín
• vstup do zámku a zahrad Arlay
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 3.990 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna (os/pobyt) - 290 Kč
• pobytová taxa cca 7 €/os/pobyt (platba v hotelu)
Předpokládaná částka na vstupy cca 50 €.
Přihlásit se můžete
v TRAVEL 2002 (www.travel2002.cz). Martina Múčková 602 820 476, martina @t ravel2002.cz
v Moravské bance vín (www.bankavin.cz) Irena Svobodová 602 586 090, irena.svobodova @bankavin .cz