Kliknutím na tlačítko níže potvrzujete, že je Vám více jak 18 let.

Konec sudového vína u nás nebo větší kontrola.

08. 07. 2014 |

Výčepy vína nesmí zmizet, ale zkvalitnět.O sudovém víně se toho poslední dobou napsalo již mnoho, je to téma pro letní dny. Ale pozor, neberme to na lehkou váhu. Vyskytují se názory, že když se nečepuje v jiných státech, tak se nemusí ani u nás.
Já toto stanovisko nesdílím, protože musíme vycházet ze zvyklostí, kdy již ve středověku byly u nás výčepy s vínem, čímž se započala tradice takového způsobu prodeje. Ale i v tom středověku existovala již kontrola nad výčepy a to tak, že jednotlivá města si kontrolovala původ vína a tím ochraňovala místní vinaře. Jedno z takových ochran bylo nařízení např. na území Brna, že do Velikonoc se nesmělo čepovat víno, které nepocházelo z domácích vinic a dovozové víno se mohlo čepovat až po tomto termínu. Také provoz výčepu povolovali konšelé, takže byl regulován. Tak proč to nejde dnes?
Pořád se vymlouváme ne Evropskou unii, ale v okolních státech s tím problémy nemají. Pokud Živnostenský zákon pamatuje na hostinskou činnost, tak není problém do toho zahrnout výčep vína a stanovit podmínky, kde výčep může být, např. tam, kde bude více jak X % tohoto sortimentu a je to. Ve Francii například cigarety dostanete pouze ve speciálních prodejnách. No a nyní namítnete co s dovozovýcm vínem, ať se vozí dál, v tom problém nevidím. Dovést není problém, ale prodávat se může pouze v pet lahvích nebo skle, protože tradice výčepu se týká pouze tuzemských vín. Diskriminaci v tom nevidím, protože když se může v marketech prodávat sedmička vína např. za 40 korun, tak se dostávají s cenou na úroveň čepovaných vín.
No a tím se dostáváme k větší kontrole. Na čepu budou pouze tuzemská vína a tím lehce identifikovaná a z dovozu budou přijíždět vína balená a lépe se budou kontrolovat co do obsahu, kvality a objemu.
Zní to jednoduše a jednoduché by to určitě mohlo být. No a proto se to v našich podmínkách nikdy nemůže uskutečnit, protože my musíme být složití, abychom lépe mlžili.

Stanislav Šida
Moravská banka vín
www.bankavin.cz