Kliknutím na tlačítko níže potvrzujete, že je Vám více jak 18 let.

Konec sudového vína u nás nebo větší kontrola.

08. 07. 2014 |

Výčepy vína nesmí zmizet, ale zkvalitnět.



O sudovém víně se toho poslední dobou napsalo již mnoho, je to téma pro letní dny. Ale pozor, neberme to na lehkou váhu. Vyskytují se názory, že když se nečepuje v jiných státech, tak se nemusí ani u nás.
Já toto stanovisko nesdílím, protože musíme vycházet ze zvyklostí, kdy již ve středověku byly u nás výčepy s vínem, čímž se započala tradice takového způsobu prodeje. Ale i v tom středověku existovala již kontrola nad výčepy a to tak, že jednotlivá města si kontrolovala původ vína a tím ochraňovala místní vinaře. Jedno z takových ochran bylo nařízení např. na území Brna, že do Velikonoc se nesmělo čepovat víno, které nepocházelo z domácích vinic a dovozové víno se mohlo čepovat až po tomto termínu. Také provoz výčepu povolovali konšelé, takže byl regulován. Tak proč to nejde dnes?
Pořád se vymlouváme ne Evropskou unii, ale v okolních státech s tím problémy nemají. Pokud Živnostenský zákon pamatuje na hostinskou činnost, tak není problém do toho zahrnout výčep vína a stanovit podmínky, kde výčep může být, např. tam, kde bude více jak X % tohoto sortimentu a je to. Ve Francii například cigarety dostanete pouze ve speciálních prodejnách. No a nyní namítnete co s dovozovýcm vínem, ať se vozí dál, v tom problém nevidím. Dovést není problém, ale prodávat se může pouze v pet lahvích nebo skle, protože tradice výčepu se týká pouze tuzemských vín. Diskriminaci v tom nevidím, protože když se může v marketech prodávat sedmička vína např. za 40 korun, tak se dostávají s cenou na úroveň čepovaných vín.
No a tím se dostáváme k větší kontrole. Na čepu budou pouze tuzemská vína a tím lehce identifikovaná a z dovozu budou přijíždět vína balená a lépe se budou kontrolovat co do obsahu, kvality a objemu.
Zní to jednoduše a jednoduché by to určitě mohlo být. No a proto se to v našich podmínkách nikdy nemůže uskutečnit, protože my musíme být složití, abychom lépe mlžili.

Stanislav Šida
Moravská banka vín
www.bankavin.cz